Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na nominaci místostarosty Ing. Petra Beneše do Komise pro bydlení Předsednictva Svazu měst a obcí ČR

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 807

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

nominaci místostarosty Ing. Petra Beneše do Komise pro bydlení Předsednictva Svazu měst a obcí ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-436746/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10