Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozpracování usnesení 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 20. září 2021

Datum přijetí: 5.10.2021
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 777

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. ukládá

k usnesení 25/1/2021

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 25/2/2021

1. PaedDr. Sekalovi, místostarostovi

1.1.    předložit ZMČ informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021

 

Termín: 2. 11. 2021 pro RMČ

30. 11. 2021 pro ZMČ

 

k usnesení 25/3/2021

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 25/4/2021

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 25/5/2021

2. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

2.1.    uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. b) usnesení ZMČ č. 25/5/2021

 

Termín: 31. 3. 2022

- 2 -

 

 

k usnesení 25/6/2021

3. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

3.1.    uzavřít kupní smlouvy na prodej volných nebytových jednotek dle bodu II. b.) usnesení ZMČ č. 25/6/2021

 

Termín: 31. 12. 2021

 

k usnesení 25/7/2021

4. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

4.1.    zajistit předání ocenění příbuzným pana Jana Kotěry, kterému bylo čestné občanství městské části Praha 10 uděleno in memoriam

 

Termín: 30. 3. 2022

 

k usnesení 25/8/2021

úkol s označením 1.1. není třeba rozpracovat, byl uložen přímo R. Chmelové, starostce

 

5. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

5.1.    zajistit distribuci Dodatků č. 1 ke zřizovacím listinám konkrétním školám

 

Termín: 1. 10. 2021

Kontrolní termín: 15. 10. 2021

 

5.2.    zajistit zveřejnění Dodatků č. 1 zřizovacích listin v Ústředním věstníku České republiky, a to oznámením Ústřednímu věstníku České republiky

 

Termín: 4. 10. 2021

Kontrolní termín: 15. 10. 2021

 

k usnesení 25/9/2021

úkoly není třeba rozpracovat, byly uloženy přímo R. Chmelové, starostce

 

k usnesení 25/10/2021

úkol není třeba rozpracovat, byl uložen přímo Ing. Komrskové, 1. místostarostce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         samospráva

Provede:          PaedDr. Sekal, místostarosta; Mgr. Urbánek, ved. OMP; Mgr. Urbánek, pověřený ved. OHS; Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     OMP; OKP; OŠK

Garant:            JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:      P10-419595/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10