Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Datum přijetí: 5.10.2021
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 776

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

se zapojením osmi základních škol a jedné mateřské školy zřizovaných MČ Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit zpracování žádostí o poskytnutí dotací dle bodu I. tohoto usnesení, žádosti podepsat a zajistit jejich podání

 

Termín: 15. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         školství

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-410025/2021

 

Zpět na začátek usnesení