Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DHM, DDHM a předmětů operativní evidence

Datum přijetí: 5.10.2021
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 775

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

návrh na vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DHM, DDHM a předmětů operativní evidence dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

  1. schvaluje

vyřazení a fyzickou likvidaci opotřebovaného a nefunkčního DHM, DDHM a předmětů operativní evidence dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; hospodářská správa

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, pověřený ved. OHS

Číslo tisku:      P10-410142/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10