Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 688

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 76 tis. Kč na pořízení barevné tiskárny

 

II. ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    informovat ředitelku organizace Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 21. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; školství; zřízené organizace

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-361221/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10