Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zrušení podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v užším řízení s názvem „Energetická úspora objektu ZŠ Olešská“ dle § 127 odst. 2 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb.

Datum přijetí: 8.6.2021
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 469

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

zrušení podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v užším řízení s názvem „Energetická úspora objektu ZŠ Olešská“ dle § 127 odst. 2 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a zajistit zrušení podlimitní veřejné zakázky zadávané v užším řízení vyhlášené s názvem „Energetická úspora objektu ZŠ Olešská“

 

Termín: 15. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-244703/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10