Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o vzdání se funkce vedoucího Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10

Datum přijetí: 1.6.2021
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 459

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci o vzdání se funkce vedoucího Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10 Mgr. Tomáše Urbánka, a to ke dni 31. 5. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         funkce úřadu; personální záležitosti

Provede:         -

Na vědomí:     KT/pers.

Garant:            JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:      P10-233782/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10