Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu tajemnice Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/19/2021
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

rezignaci tajemnice Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (VKSVA) Zastupitelstva městské části Praha 10, paní Andrey Tothové, na tuto funkci ke dni 31. 3. 2021

 

II. volí

do funkce tajemnice Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (VKSVA) Zastupitelstva městské části Praha 10 paní Kateřinu Hořejší, s účinností od 12. 4. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, tajemnice

Číslo tisku :   P10-149423/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10