Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 84

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí

s návrhem nařízení, kterým se vydává tržní řád, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Nachlingerové, vedoucí OŽI

1.1.    předložit schválený návrh nařízení, kterým se vydává tržní řád, živnostenskému a občanskosprávnímu odboru MHMP

 

Termín: 26. 2. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         funkce úřadu; samospráva

Provede:         Ing. Nachlingerová, ved. OŽI

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Nachlingerová, ved. OŽI

Číslo tisku:      P10-041780/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10