Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o uplatnění Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích za rok 2020

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 83

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o uplatnění Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích za rok 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽR

Číslo tisku:      P10-043464/2021

Zpět na začátek usnesení