Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh ke schválení nových Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10

Datum přijetí: 22.6.2020
Číslo usnesení: 17/4/2020
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10, schválené usnesením ZMČ č. 6/7/2019 ze dne 30. 4. 2019

 

II.  schvaluje

Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. postupovat při pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 v souladu se Zásadami schválenými dle bodu II. tohoto usnesení

 

                                                                                              Kontrolní termín:  31. 12. 2020

 

2. JUDr. Hatalové, MBA, tajemnici

2.1. zajistit zpracování Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 dle bodu II. tohoto usnesení do Interního systému norem QMS ÚMČ Praha 10

 

Termín: 7. 7. 2020

 

     

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-055850/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10