Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/19/2020
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) změny jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) znění jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. podepsat jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schválený dle bodu I. b) tohoto usnesení

                                                                                              Termín: 8. 6. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-045051/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10