Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/20/2020
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné ploch zeleně na území MČ Praha 10“ formou otevřeného řízení dle § 56 a § 212 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:      P10-031902/2020, P10-048976/2020 

Zpět na začátek usnesení