Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2019

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/16/2020
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2019 žadateli
  Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 2. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2019 žadateli
  „soft palm“, o. s., spolek, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče se žadateli dle bodu I. a) a b) tohoto usnesení

 

II. ukládá

 1. R. Chmelové, starostce
  1. podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s bodem I. tohoto usnesení

Termín: 15. 6. 2020

 

 1. Radě MČ Prahy 10
  1. zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče žadatelům, v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I. c) tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2020

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-015253/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10