Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o odložení realizace 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa z důvodu nouzového stavu

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/15/2020
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

informaci o odložení realizace 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa z důvodu nouzového stavu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-036849/2020

Zpět na začátek usnesení