Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a návrh na schválení žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy

Datum přijetí: 2.3.2020
Číslo usnesení: 15/7/2020
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informace o přípravě rekonstrukce úřadu ÚMČ Praha 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy ve výši 500 000 tis. Kč na dobu 25 let za účelem zajištění financování rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a jejího uvedení do provozuschopného stavu

 

III. souhlasí

s textem žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy ve znění dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

 

IV. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. odeslat žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci příslušným orgánům hlavního města Prahy ve smyslu bodu II., ve znění dle bodu III. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 3. 2020

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatelé: PaedDr. Sekal, místostarosta

  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:   P10-012427/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10