Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2020 s tematickým zaměřením kultura, sport, mládež a volný čas, sociální a návazné a zdravotní služby, ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace z roku 2017, 2018, 2019

Datum přijetí: 2.3.2020
Číslo usnesení: 15/6/2020
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1.  poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2020 s tematickým zaměřením kultura; sport, mládež a volný čas; sociální
    a návazné a zdravotní služby; ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
    a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace z roku 2017, 2018, 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  2.  uzavření veřejnoprávních smluv, včetně případných dodatků s vybranými příjemci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení, včetně případných dodatků ke smlouvám

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-012904/2020

Zpět na začátek usnesení