Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o vydání obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí schválená ZHMP

Datum přijetí: 23.9.2019
Číslo usnesení: 10/1/2019
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o vydání obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, schválenou usnesením ZHMP č. 9/67 ze dne 19. 9. 2019

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. předložit ZMČ Praha 10 návrh na snížení koeficientu dle § 6, odst. 4 a § 11, odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, na úroveň 2,5, a to po stabilizaci hospodaření MČ Praha 10, nejpozději však k 31. 3. 2022

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-105243/2019

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10