Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Prezentace městských akciových společností - Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., vč. dceřiných společností

Datum přijetí: 27.5.2019
Číslo usnesení: 7/1/2019
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o činnosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 38, IČO 272 05 703 a jejích dceřiných společností, včetně plánu činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:      P10-057827/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10