Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k vyhodnocení plnění Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 10 na rok 2018

Datum přijetí: 25.3.2019
Číslo usnesení: 5/10/2019
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

vyhodnocení plnění Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 10 za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.  využít výstupy z Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 10 při tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10

 

                                                                                              Termín: 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: pí Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-025271/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10