Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k převzetí záštity městské části Praha 10 nad XVI. Všesokolským sletem 2018 pořádaným Českou obcí sokolskou ve dnech 5. a 6. července 2018 a k poskytnutí finančního příspěvku

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/4/2018
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

převzetí záštity městské části Praha 10 nad XVI. Všesokolským sletem 2018 pořádaným Českou obcí sokolskou ve dnech 5. a 6. července 2018

 

II. schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku v rámci převzetí záštity městské části Praha 10 nad XVI. Všesokolským sletem 2018, pořádaným Českou obcí sokolskou ve dnech 5. a 6. července 2018, v celkové výši 200 tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-059789/2018

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10