Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 na příští volební období

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/3/2018
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

     podle § 88 odst. 1, odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha 10 pro volební období 2018 – 2022 na 45 členů

 

II. ukládá

  1. Ing. Novákovi, starostovi

1.1. oznámit počet členů Zastupitelstva městské části Praha 10, který má být zvolen, na úřední desce Úřadu městské části Praha 10

                                                                                          

Termín: 13. 6. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10- 047973/2018

Zpět na začátek usnesení