Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 pro rok 2018

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/22/2018
Číslo materiálu: 22
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

Komunitní plán Zdravé Prahy 10 pro rok 2018 (KPZP10) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 návrh KPZP10 pro období 2019, včetně vyhodnocení plnění KPZP10 pro rok 2018

 

                                                                                              Termín: 31. 12. 2018

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

Předkladatel: Mgr. Cabrnochová, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-022347/2018

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10