Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kategorie návrhů v procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/21/2018
Číslo materiálu: 21
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

stanovisko Komise pro Zdravou Prahu 10 a MA21 k  rozdělení finanční částky pro kategorie „malé“ a „velké“ projekty, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. schvaluje

rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kategorie návrhů v procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa, takto:

  • pro kategorii „malé“ projekty 1 000 000 Kč
  • pro kategorii „velké“ projekty 4 000 000 Kč

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.   zapracovat rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kategorie návrhů v procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa, schválené dle bodu II. tohoto usnesení, do pravidel 3. ročníku projektu Moje stopa                                                                      

Termín: 15. 3. 2018

 

      

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-016583/2018

Zpět na začátek usnesení