Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na úpravu rozpočtu 2016 (RO 3043)

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/8/2016
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

převod 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015:

 

Převod z rezervy:

snížení finančních prostředků na paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikované rezervy

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

tis. Kč

1010

6409

5901

99

 

- 35 972,9

 

 

Financování:

zvýšení finančních prostředků na položce Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

(Operace státních finančních aktiv)

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

tis. Kč

1010

 

8115

99

 

35 972,9

 

 

 

 

- 2 -

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. provést úpravu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-070533/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10