Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. - XII. etapou privatizace

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/15/2016
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit zapracování změny Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 10. 2016

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:     P10-057015/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10