Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/52/2016
Číslo materiálu: 34
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o činnosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ: 272 05 703 a jejích dceřiných společností dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-055018/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10