Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace k realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/33/2016
Číslo materiálu: 20
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Mgr. Zoufalíkovi, uvolněnému členu RMČ

1.1. předložit ZMČ informaci o postupu v realizaci procesu na jeho 8. zasedání

 

Termín: 30. 3. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-001285/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10