Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení č. 21/17/2014 ZMČ Praha 10 ze dne 24. 2. 2014  k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1294, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 17, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/11/2016
Číslo materiálu: 5.7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

     část usnesení ZMČ Praha 10 č. 21/17/2014 ze dne 24. 2. 2014 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 25,24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, Praha 10, v domě č. p. 1294, k. ú.Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 17, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích , to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů  v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

 

 

- 2 -

 

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena v Kč

*******

*******

1294/1

1 101 680,-

*******

*******

1294/2

1 098 750,-

*******

*******

-

-

*******

*******

1294/3

868 745,-

*******

*******

1294/4

621 160,-

*******

*******

1294/5

1 141 235,-

*******

*******

1294/6

868 745,-

*******

*******

-

-

*******

*******

1294/7

621 160,-

*******

*******

1294/8

1 141 235,-

*******

*******

-

-

*******

*******

1294/9

868 745,-

*******

*******

-

-

*******

*******

1294/10

621 160,-

*******

*******

1294/12

868 745,-

*******

*******

1294/14

1 141 235,-

*******

*******

-

-

*******

*******

1294/15

868 745,-

*******

*******

1294/16

621 160,-

*******

*******

1294/17

1 141 235,-

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:     P10-110905/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10