Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 134 v k. ú. Strašnice družstvu „HOST 13, 15, 17“, IČ 264 46 545

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/27/2015
Číslo materiálu: 19.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) prodej pozemků v k. ú. Strašnice, parc. č.:

- 2244/42 zastavěná plocha a nádvoří

- 2244/43 zastavěná plocha a nádvoří

- 2244/44 zastavěná plocha a nádvoří

- 2244/220.ostatní plocha, zeleň

- 2244/221 ostatní plocha, zeleň

a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2743 - 48/2008 pozemků parc. č.:

- 2244/496, ostatní plocha, jiná plocha

družstvu „HOST 13, 15, 17“, IČ 264 46 545, za celkovou kupní cenu 1 039 240,- Kč

 

b) uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků v k. ú. Strašnice, parc. č.:

- 2244/42 zastavěná plocha a nádvoří

- 2244/43 zastavěná plocha a nádvoří

- 2244/44 zastavěná plocha a nádvoří

- 2244/220 ostatní plocha, zeleň

- 2244/221 ostatní plocha, zeleň

a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2743 - 48/2008 pozemků parc. č.:

- 2244/496, ostatní plocha, jiná plocha

s družstvem „HOST 13, 15, 17“, IČ 264 46 545, za celkovou kupní cenu 1 039 240,- Kč

 

 

- 2 -

 

 

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o prodeji pozemků v k.ú. Strašnice, parc. č., dle geometrického plánu č. 2743 – 48/2008 potvrzeným KÚ pro hl. m. Praha dne 2. 6. 2008:

- 2244/498 ostatní plocha, zeleň

- 2244/499 ostatní  plocha, zeleň

- 2244/500 ostatní  plocha, ostatní komunikace

- 2244/501 ostatní plocha, ostatní komunikace

- 2244/502 ostatní plocha, ostatní komunikace

- 2244/503 ostatní plocha, zeleň

s družstvem „HOST 13, 15, 17“, IČ 264 46 545, za celkovou kupní cenu 44 250,- Kč, po svěření uvedených pozemků do správy Městské části Praha 10

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. informovat družstvo „HOST 13, 15, 17“ o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

                                                                                             Termín: 31. 10. 2015       

 

1.2. předložit družstvu „HOST 13, 15, 17“ návrh kupní smlouvy na převod pozemků dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                               Termín: 31. 12. 2015         

 

1.3. zajistit podepsání kupní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků dle bodu I. b) a I. c) tohoto usnesení

Termín: 28. 2. 2016       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

- 3 -

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:      P10-083234/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10