Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku společnosti PRE distribuce, a. s., pro stavbu nové transformační stanice

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/25/2015
Číslo materiálu: 17.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 662 v k. ú. Strašnice společnosti PRE distribuce, a. s.

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. informovat společnost PRE distribuce, a. s., o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

                                                                                                         Termín: 31. 10. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:      P10-083240/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10