Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru na prodej pozemků p. č. 3139/1, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3139/2 a p. č. 3140 zastavěná plocha a nádvoří manželům ******* a *******, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/26/2015
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vinohrady, manželům pí ****** a *******, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vinohrady, bytem Slezská 611/98, 130 00, Praha – Vinohrady, za cenu 13 599 000,- Kč

 

II.   ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít  kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vinohrady, s manželi pí ****** a *******, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, PhD., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-088762/2015

Zpět na začátek usnesení