Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 1272/64 a 1273/65 v domě Kubánské náměstí 4 a Litevská 2, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/17/2015
Číslo materiálu: 13.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 1272/64 a č. 1273/65 v domě Kubánské náměstí 4 a Litevská 2, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b) prodej nebytové jednotky č. 1272/64 a č. 1273/65 v domě Kubánské náměstí 4 a Litevská 2, Praha 10, na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče, dle této tabulky:

 

 

- 2 -

 

 

Ulice č.p./č.o.

k. ú.

Číslo nebytové jednotky dle PV

Poslední využití

Podlaží

 

plocha v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

Kubánské

náměstí

1272/4

Vršovice

1272/64

prodejna

1.NP

74,20

1 069 790

5 802 213

******

******

Litevská

1273/2

Vršovice

 

1273/65

cukrářská výroba,

prodejna

1.NP

88,60

2 174 880

 

 

III. ukládá

    1. Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej nebytových bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

                                                                                              Termín: 30. 11. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel: doc Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-085786/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10