Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/5/2015
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

 

II. ukládá

1.1. uvádět všechna usnesení rady městské části včetně data a čísla jednacího daného usnesení

                                                                                              Termín: průběžně

                                                                                              Kontrolní termín: 29. 2. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Kleslová, starostka

Číslo tisku:    P10-071092/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10