Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 4.

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/15/2015
Číslo materiálu: 6.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 4., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 4., dle této tabulky:

 

 

Ulice

č. p.

č. o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Na Hroudě

1864

69

1864/14

2+1

1.427.000

2.437.000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

25676377

Smolenská

42

29

42/20

1+1

1.989.000

4.050.000

*******

*******

Voroněžská

373

13

373/10

1+0

764.500

1.347.000

*******

*******

Moskevská

861

78

861/17

1+1

1.465.000

2.310.000

*******

*******

Moskevská

861

78

861/11

1+1

1.518.000

2.434.220

*******

*******

Moskevská

696

70

696/19

2+1

1.583.000

3.048.000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

Moskevská

861

78

861/04

1+0

866.000

1.250.000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

25676377

Na Hroudě

1861

63

1861/17

2+1

1.498.000

2.657.000

Čech Dalimil

25.7.1981

Na Hroudě

1862

65

1862/03

2+1

1.443.000

2.510.000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

25676377

Na Louži

1309

25

1309/05

1+0

996.000

1.720.000

*******

*******

Na Louži

1027

12

1027/2

1+0

773.000

1.147.999

*******

*******

Na Louži

1027

12

1027/3

1+1

1.571.000

1.716.000

*******

*******

Na Louži

1027

12

1027/10

1+0

918.344

1.443.344

*******

*******

 

 

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1 uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

                                                                               Termín: 31. 8. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-047794/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10