Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru na zadání veřejné zakázky Poskytování komplexního outsourcingu ICT na ÚMČ Praha 10"

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/9/2015
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu záměru na zadání veřejné zakázky „Poskytování komplexního outsourcingu ICT na ÚMČ Praha 10“

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    ukládá

1. Finančnímu výboru ZMČ Praha 10

1.1. projednat řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 specifikovaných předloženým materiálem

 

                                                                                     Kontrolní termín: 30. 6. 2015

 

2. Radě MČ Praha 10

2.1. zajistit projednání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 specifikovaných předloženým materiálem v Komisi majetkové a nebytových prostor

                                                                                Kontrolní termín: 30. 6. 2015

 

2.2. předložit ZMČ zprávu o výsledku projednání dle bodu 2.1. tohoto usnesení

 

                                                                                     Termín: 30. 6. 2015

 

 

 

- 2 -

 

 

 

3. předsedům politických klubů ZMČ Praha 10 – JUDr. Kleslové (ANO 2011), Ing. Novákovi (ČSSD), Ing. Richterovi (ODS), Mgr. Zoufalíkovi (NPP10 – HZLD), pí Chmelové (Koalice VLASTA), Mgr. Cabrnochové (SZ), Mgr. Počarovskému (TOP 09), Ing. Čunátové (KSČM)

3.1. nominovat nejméně jednoho svého zástupce do FiV a KMN s hlasem poradním nad rámec stávajícího složení

                                                                                Kontrolní termín: 30. 6. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Cabrnochová, uvolněná členka Rady

Číslo tisku:     P10-027836/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10