Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vymezení působnosti výboru sportovního

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/8/2015
Číslo materiálu: 4.4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na vymezení působnosti Výboru sportovního ZMČ Praha 10

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

vymezení působnosti Výboru sportovního ZMČ Praha 10 ve znění podle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: sl. Peštová, předsedkyně VSP

Číslo tisku:    P10-027215/2015

Zpět na začátek usnesení