Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na volební období 2022 - 2026

Datum přijetí: 26.6.2023
Číslo usnesení: 4/6/2023
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na volební období 2022 – 2026 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

MgA. David K a š p a r

místostarosta

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Kleslová, předsedkyně KoV

Číslo tisku :   P10-270076/2023

Zpět na začátek usnesení