Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10

Datum přijetí: 26.6.2023
Číslo usnesení: 4/2/2023
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace v roce 2023, z rozpočtu městské části Praha 10 v celkové výši 400 000 Kč prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

                                                                                        Termín: 31. 12. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

MgA. David K a š p a r

místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:    P10-203250/2023

 

Zpět na začátek usnesení