Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zřízení nové základní školy na území MČ Praha 10 a na schválení její zřizovací listiny

Datum přijetí: 26.6.2023
Číslo usnesení: 4/9/2023
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)  zřízení organizace Základní škola, Praha 10, V Olšinách 200/69, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

b)  zřizovací listinu organizace Základní škola, Praha 10, V Olšinách 200/69, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Ing. arch. Valovičovi, starostovi

1.1. podepsat zřizovací listinu Základní školy, Praha 10, V Olšinách 200/69, příspěvková organizace

                                                                              Termín: 30. 9. 2023

 

2. Radě MČ Praha 10

2.1. zahájit kroky potřebné k zapsání Základní školy, Praha 10, V Olšinách 200/69, příspěvková organizace, do rejstříku škol a školských zařízení a do obchodního rejstříku 

                                                                              Termín: 29. 12. 2023

      

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

MgA. David K a š p a r

místostarosta

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      P10-257166/2023

Zpět na začátek usnesení