Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2022, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Datum přijetí: 26.6.2023
Číslo usnesení: 4/7/2023
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2022, a to bez výhrad

 

II. bere na vědomí

  1. finanční vypořádání MČ Praha 10 se státním rozpočtem a rozpočtem HMP za rok 2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 za rok 2022
    dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

 

  1. rozdělení hospodářského výsledku roku 2022 do fondů příspěvkových organizací v odvětví školství a kultury dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

 

  1. rozdělení hospodářského výsledku roku 2022 do fondů příspěvkových organizací v sociální oblasti, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice,
    dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

MgA. David K a š p a r

místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel:  O. Koumarová, místostarostka

Číslo tisku:      P10-227575/2023

Zpět na začátek usnesení