Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV

Datum přijetí: 26.6.2023
Číslo usnesení: 4/4/2023
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV, jehož celková hodnota nepřekročí 300 000 Kč, včetně DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1.zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                        Termín: 31. 12. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

MgA. David K a š p a r

místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:    P10-203236/2023

Zpět na začátek usnesení