Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informační zpráva o činnosti uvolněného zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/20/2023
Číslo materiálu: 27
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informační zprávu o činnosti uvolněného zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

Předkladatel: Mgr. Šilar, uvolněný zastupitel pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

Číslo tisku:      P10-137930/2023

Zpět na začátek usnesení