Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/18/2023
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2022 žadateli
  Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 2. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2022 žadateli
  TŘI, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 3. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2022 žadateli
  soft palm, z. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 4. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2022 žadateli
  Hospic Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 5. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče se žadateli dle bodu I. 1., 2., 3., 4. tohoto usnesení, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Ing. arch. Valovičovi, starostovi

1.1. podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s bodem I. 1., 2., 3., 4. tohoto usnesení

Termín: 30. 4. 2023

 

 

- 2 -

 

 

2. Radě MČ Praha 10

2.1. zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I. 5. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:    P10-484767/2022

Zpět na začátek usnesení