Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 2078/6, parc. č. 2078/5 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemků parc. č. 2078/3 a parc. č. 2078/474 - ostatní plochy a pozemku parc. č. 2078/570 - ostatní plocha, oddělený GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/13/2023
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) prodej pozemků parc. č. 2078/6, parc. č. 2078/5 – zastavěné plochy a nádvoří, pozemku parc. č. 2078/3, parc. č. 2078/474 – ostatní plochy a pozemku parc. č. 2078/570 – ostatní plocha, oddělený GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. 2078/283 – ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného celku č. 270 v k. ú. Záběhlice, Bytovému družstvu Hvozdíková 13-15, IČO 624 10 083, se sídlem Hvozdíková 2574/13, Záběhlice, 106 00 Praha 10, za celkovou kupní cenu ve výši 730 040 Kč

 

b) uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 2078/6, parc. č. 2078/5 –zastavěné plochy a nádvoří, pozemky parc. č. 2078/3, parc. č. 2078/474 – ostatní plochy a pozemek parc. č. 2078/570 – ostatní plocha oddělený GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. 2078/283 – ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného celku č. 270 v k. ú. Záběhlice, Bytovému družstvu Hvozdíková 13-15, IČO 624 10 083, se sídlem Hvozdíková 2574/13, Záběhlice, 106 00 Praha 10 za celkovou kupní cenu ve výši 730 040 Kč

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem Hvozdíková 13-15, IČO 624 10 083, se sídlem Hvozdíková 2574/13, Záběhlice, 106 00 Praha 10, dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                              Termín: 30. 9. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

 Číslo tisku:   P10-441811/2022

 

Zpět na začátek usnesení