Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh Zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu

Datum přijetí: 27.6.2022
Číslo usnesení: 30/20/2022
Číslo materiálu: 23
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. souhlasí

a) s návrhem Zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

b) s Vyhodnocením podnětů veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit zaslání Zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu prostřednictvím oficiální webové aplikace MHMP pořizovateli, Odboru územního rozvoje MHMP

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-251705/2022

Zpět na začátek usnesení