Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí věcného daru hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, hasičská stanice č. 5

Datum přijetí: 11.4.2022
Číslo usnesení: 29/3/2022
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, se sídlem Sokolská 62, 121 24 Praha 2, IČO 708 86 288, Hasičská stanice č. 5, skládajícího se z 1 ks finské sauny 3x2 metry a 1 ks vysoušecí skříně ROS 04 Turbo, jehož celková hodnota nepřekročí 300 000 Kč, včetně DPH

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

                                                                                        Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

                                                                     

 

 

                                                                      - 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-080749/2022

Zpět na začátek usnesení