Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Jako ve škole: Úředníci Desítky mají průměr 1,04!

Během října a listopadu proběhla anketa spokojenosti návštěvníků úřadu. Ti mohli zaměstnance radnice známkovat jako ve škole. A výsledek? Průměrná známka 1,04!

Publikováno: 21.12.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ3572

Anketní lístky odevzdávali občané, kteří si sem přišli vyřizovat své záležitosti, přímo na radnici. Celkem se lístků sešlo 518 a v 509 případech vyjádřili lidé spokojenost. Úředníkům navíc udělili 383 pochval, z toho 181 jmenovitých.

Prostřednictvím ankety městská část pravidelně přezkoumává systém managementu kvality své organizace. Výsledky za letošní rok jsou porovnatelné s roky předchozími, tedy 2011, 2013, 2015, 2017 a 2019. Práci a poskytované služby pracovníků a úředníků Úřadu hodnotí návštěvníci trvale vysoko.