Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

V pondělí 28. června začíná rekonstrukce další části Hradešínské ulice

Technická správa komunikací (TSK) naváže na stavební práce z minulých let na komunikaci Hradešínská a začne v pondělí 28. června 2021 s další etapou, a to v úseku ulic od křižovatky Chorvatská až po ulici U Vodárny. Práce skončí nejpozději 31. října 2021.

Publikováno: 25.06.2021
Kategorie: Článek, Doprava3459

V rámci této rekonstrukce bude opravena vozovka a přilehlé chodníky včetně výměny konstrukčního souvrství. Dále bude opraveno odvodnění komunikace a uliční vpusti, dojde k rektifikaci stávajících znaků inženýrských sítí, realizaci dopravního značení, a s tím související bezbariérové úpravy. Vozovka bude asfaltová a chodníky budou tvořeny mozaikovou dlažbou kladenou do vzorů.

Součástí akce je i výsadba nového stromořadí včetně vybudování nových prostorných rabátek, opatřených mlatovým povrchem a nových kořenových cest. Dojde k vysazení 28 kusů okrasné třešně Sargentova do nově vybudovaných rabátek.

Návrh dopravního omezení:

První etapa: uzavírka od 28. 6. – 31. 10. 2021 ulice U Vodárny – Estonská. Doprava bude vedena po objízdných trasách. Průchod pro pěší do přilehlých nemovitostí zůstane zachován.

Od 28. 6. – 18. 7. 2021 částečně omezený provoz Estonská – Chorvatská, uzavírka bude vždy u realizované uliční vpusti.

Druhá etapa: uzavírka od 19. 7. – 31. 10. 2021 v úseku od ulice U Vodárny po Chorvatskou, dojde tedy ke kompletní uzavírce celé rekonstruované části Hradešínské ulice. Doprava bude vedena po objízdných trasách, které budou před zahájením upřesněny. Průchod pro pěší do přilehlých nemovitostí zůstane zachován.

Více informací na webu TSK.