Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 1929/2 v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/14/2023
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. prodej pozemku parc. č. 1929/2 – zastavěná plocha o výměře 27 m2  v k. ú. Strašnice, Praha, manželům ******, za kupní cenu v celkové výši 275 400 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1929/2 – zastavěná plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Strašnice, Praha, manželům ******, za kupní cenu v celkové výši 275 400 Kč

 

II. ukládá

 1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:      P10-433012/2022

Zpět na začátek usnesení